Ga verder naar de inhoud

Zuster Jeanne Devos Fonds voor Kinderrechten

In 2007 werd aan de KU Leuven het Zuster Jeanne Devos Fonds voor Kinderrechten opgericht, onder impuls van toenmalig rector Marc Vervenne. Prof. Dr. Peter Adriaenssens, kinderpsychiater, werd de eerste voorzitter van het Fonds.

Prof. Adriaenssens had Jeanne Devos reeds meerdere malen bezocht in India en had tot zijn verwondering vastgesteld dat men ook in Westerse landen kon leren van de zorg die de beweging toepaste bij getraumatiseerde kinderen. Het werd de start van een krachtige samenwerking.

Via het nieuwe Fonds, dat tijdens het Patroonschapsfeest van de KU Leuven plechtig werd geïnstalleerd, kon de universiteit het werk van de beweging in India steunen en ook in Vlaanderen verankeren. Het unieke aan dit Fonds is dat de giften integraal naar de NDWM mogen gaan. Een bijdrage aan het Fonds is dan ook een rechtstreekse bijdrage aan het werk aan de beweging in India.wat doet het Fonds?

Het Zuster Jeanne Devos Fonds heeft meteen een vliegende start genomen. Reeds enkele maanden na de oprichting organiseerde het Fonds een vorming voor 21 coördinatoren van de NDWM. Stafleden van het Leuvense Vertrouwenscentrum, toen onder leiding van Prof. Dr. Peter Adriaenssens, participeerden ook. Toen het Vertrouwenscentrum een tweede editie van haar internationale congres lanceerde, waren de 21 Indiase coördinatoren die reeds in het land waren, mee uitgenodigd. Ook Prinses Mathilde was gast. Het bleef echter niet bij ideeën uitwisselen: uit de traumavorming en het congres kwam een structurele samenwerking voort. Niet alleen werd structurele medische zorg toegezegd, er werd ook opvolging van de getraumatiseerde kinderen gegarandeerd en met de eerste opbrengsten van het Fonds werd de aankoop van een eerste opvanghuis gefinancierd.

Het Fonds blijft via de middelen die het beheert, de NDWM structureel faciliteren in het uitbouwen en uitbreiden van de werking in India.

Blijf je graag op de hoogte van o.a. activiteiten van het Fonds en activiteiten met Jeanne erbij? Stuur ons een mailtje via het contactformulier. Dan nemen we je adres op in ons adressenbestand en ontvang je kortelings de nieuwsbrief.


wil je het Fonds steunen?

Heel graag! Er zijn talloze mogelijkheden om een bijdrage te doen. Dat kan via een éénmalige gift, een doorlopende opdracht, of zelfs een nalatenschap (legaat). Meer info hierover vind je hier of op de webpagina van het Jeanne Devos Fonds van de KU Leuven zelf.

Wil je via een gelegenheidsgift je gasten, vrienden, kennissen een storting laten doen aan het Jeanne Devos Fonds? Lees hier wat je kan doen om je unieke code te ontvangen. Elke bijdrage maakt een wereld van verschil.