Ga verder naar de inhoud

Een vredevolle Kersttijd en een hoopvol, verbindend, solidair 2024!

Kerstboodschap van Zuster Jeanne Devos, Zuster Christy en Julie Hendrickx, met een terugblik op 2023 en vooruitblik op 2024.

Terugblik op 2023

Wat een jaar. We blikken graag samen met jou terug, in grote dankbaarheid.

Onze strijd tegen kinderarbeid, vrouwen- en kinderhandel en moderne slavernij alsook onze strijd voor rechtvaardige loon- en arbeidsvoorwaarden voor huisarbeidsters ging in het voorbije jaar onverminderd voort.

2023 was voor NDWM en voor CRM (Child Right ’s Movement, de kinderrechtenbeweging) vooral een creatief jaar, waarin de beweging zich, post-corona, herboren voelde en niemand achterliet:

· Vele huisarbeidsters mochten weer aan het werk bij hun vroegere werkgever. We merkten echter dat dat voor gehandicapten en ouderen moeilijker liep of vaak zelfs onmogelijk was.

· Dankzij de oprichting van coöperatieven (koken voor de buurt, kleding verstellen, juwelen maken en verkopen, …) werden deze uitgestotenen door de plaatselijke NDWM en CRM-groepen opgevangen en gesteund. Er worden nog steeds vormingen georganiseerd rond de oprichting van coöperatieven zodat ook huisarbeidsters die wel werk hebben, nog iets achter de hand hebben en niet meer totaal afhankelijk zijn van een werkgever.

· CRM richtte in verschillende Indiase deelstaten kinderparlementen op om kinderen te sensibiliseren inzake kinderarbeid, kinderhandel, … jammer genoeg een groeiend probleem.

· CRM startte in Ranchi met vormingen van 5 maanden voor telkens ongeveer 50 kinderen die slachtoffer waren van kinderhandel.

· Prof. Dr. Peter Adriaenssens, kinder- en jeugdpsychiater, die al sinds jaar en dag betrokken is bij de werking van de NDWM, heeft zich bijzonder ingezet om via skypeverbinding onze vrijwilligers teams met raad en daad bij te staan.

Conclusie: de NDWM bleef ook in 2023 op bijzondere wijze een antwoord zoeken en bieden op de uitdagingen van vandaag. En met succes: de NDWM heeft opnieuw voelbaar verschil gemaakt voor miljoenen armen (Ja, in India gaat dat over miljoenen!). Daardoor is de beweging in aantal leden ook sterk gegroeid.

· De transit shelterhomes voor slachtoffers van kinderhandel en kindermisbruik vielen nationaal en plaatselijk in de prijzen voor hun aanpak.

· De eerste twee reeksen van vorming voor slachtoffers van kinderhandel bleken zodanig efficiënt dat de tegenwind t.a.v. kinder- en mensenhandelaars voelbaar en zichtbaar werd.

Wij zijn ook enorm dankbaar dat Zr. Christy, nationaal coördinator van de NDWM, en Fr. Felix die ook al van het eerste uur betrokken is bij de beweging, tijdens de zomer een bezoek brachten aan België om samen met ons een aantal van onze partners (o.a. KU Leuven en Stad Leuven) te ontmoeten. Op die manier konden we de jarenlange samenwerking en verbondenheid versterken én vooruitblikken naar komende projecten en actuele uitdagingen aanpakken.
In Vlaanderen werden we opnieuw veelvuldig uitgenodigd om lezingen te geven, deel te nemen aan panels en debatten en aanwezig te zijn op initiatieven voor vrede. Het waren steeds zaadjes van nieuwe samenwerkingen, partnerschappen en solidariteit, waar we ontzettend dankbaar voor zijn. Het boek "Alsof de Weg ons zocht", de biografie van Jeanne Devos, ging dit jaar haar vierde druk in. (Bestellen kan hier) Ook deze website zag het levenslicht in 2023 en reeds tal van mensen vonden hun weg ernaartoe om contact met ons op te nemen.

Vooruitblik 2024

Jammer genoeg blijven we voor vele uitdagingen staan. De overlevingsstrijd van armen, de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk, de verdrukking van vrouwen, de toename van geweld op vrouwen, uitsluiting, vrouwen- en kinderhandel zijn onze grootste bekommernissen op dit moment. Om onze vrouwen en kinderen in India alert en weerbaar te maken is nog heel wat nodig op lange termijn:

· Uitbreiding van de coöperatieve initiatieven, incl. vorming. Vvorming inzake bescherming van kwetsbare kinderen en vrouwen vraagt immers een gespecialiseerde aanpak.

· Bescherming van kinderen in arbeid tegen misbruik, verkrachting, uitbuiting en slavernij blijft nodig; campagnes op langere termijn blijven nodig.

· Leiderschap van huisarbeidsters vraagt verdere opleiding.

· Syndicaten/vakbonden om de miljoenen armen te verenigen die het voor elkaar opnemen, vragen de nodige begeleiding en vorming.

Uw aanmoediging hiervoor blijft de levensader van de beweging. Dank om aan ons te denken bij gelegenheden waarop u feestviert en een suggestie mag doen voor een gelegenheidsgift.

We kunnen dan ook met trots vertellen dat het Zuster Jeanne Devos Fonds het afgelopen jaar een van de meest gekozen doelen was om aan te schenken. Dat is dankzij u!

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe activiteiten vanuit het Zuster Jeanne Devos Fonds in het komende jaar? Laat het ons weten via een berichtje via de contactpagina, dan voegen we je mailadres toe aan onze mailinglijst. Wees gerust, het gaat slechts over enkele mailtjes per jaar en uitschrijven kan uiteraard altijd.

Kan je niet wachten? Dan lichten we nu al een tipje van de sluier op! Noteer alvast in je agenda:

  • 4 februari 2024: lezing over het werk en leven van Jeanne. Plaats: Kortenaken, het geboortedorp van Jeanne en waar ze tevens ereburger is. Inschrijven kan via deze link.
  • 16 maart 2024: Paasconcert met een uniek Bach-programma. Plaats: Leuven, info volgt.

We hopen u op één van onze activiteiten te mogen ontmoeten, met een dankbaar hart voor je steun en aanmoediging het afgelopen jaar. We gaan door.

VREDE wensen we u, al uw dierbaren, deze Kerstmis en doorheen 2024.

Jeanne Devos,

Zr. Christy, nationaal coördinator NDWM India,

Julie Hendrickx, ambassadeur voor de NDWM in BelgiëAnder nieuws

Internationale Dag van de Huisarbeid en Indiase regering richt een werkgroep voor Domestic Workers op

Juni is de maand van het huispersoneel! Op 16 juni vieren we wereldwijd de dag van de huisarbeidster. Op 20 juni zetten we in België het…

Eeuwig Bach: een uniek paasconcert

We zijn verheugd u een uniek concert te kunnen aanbieden, geheel in het teken van Bach en een selectie uit zijn hemelse cantates en…

Julie Hendrickx, ambassadeur voor de NDWM, roept op tot verbinding

Op 10 augustus ll. gaf Julie Hendrickx de toehoorders in de abdijkerk van Vlierbeek een niet mis te verstane boodschap mee: hoeveel mensen…